X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
دوشنبه 23 شهریور 1394

10سال پیش در جنین روزی ...10 سال پیش در چنین روزی...

بیست سوم شهریور 1384


تاریخچه ی تشکل‌های صنفی معلمان ایران - بیانیه بیستم

اردبیل 23 و24 شهریور 84


کانون صنفی معلمان اردبیل از فعال‌ترین و شجاع‌ترین تشکل‌ها می‌باشد که در اجرای بیانیه‌ها وشرکت در جلسات تشکل‌ها ی صنفی حضوری فعال داشته است. شهریور 85در همایش تشکل‌های صنفی سراسر کشور که در دانشکده شریعتی تهران تشکیل شد کانون صنفی معلمان اردبیل به عنوان تشکل برتر کشور انتخاب وجایزه‌ای به کانون اردبیل اهدا شد.


تشکل صنفی اردبیل با سازمان آموزش و پرورش و سایر ارگان‌ها تعامل دارد این تعامل از موضع قدرت و به نفع تشکل اردبیل می‌باشد . این اعتبار ناشی از عملکرد کانون می‌باشد چون منافع صنفی را به منافع سیاسی ترجیح می‌دهد. فرشیدی وزیر آموزش و پرورش تمام روِسای سازمان آموزش و پرورش استان‌ها را تغییر داد ولی تنها استانی که رئیس سازمان آن از دولت قبلی ابقا شد رئیس سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل بود.


متاسفانه برخی از تشکل‌ها با سازمان‌ها و ادارات آموزش و پرورش تعامل دارند وهدف از این تعامل منافع شخصی است. در چنین تعاملی مسئولا‌ن آموزش و پرورش در تشکل‌ها نفوذ می‌کنند و می‌خواهند استقلا‌ل صنفی آنها را تضعیف نمایند تشکل‌ها باید هوشیار باشند که دردامن مسائل حزبی نیفتند.


جلسه ادواری تشکل‌های صنفی معلمان 23 و 24 شهریور ماه 84 در سرعین اردبیل برگزار شد. طبق اساس نامه ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، میزبان، مسئولیت دبیر خانه را بر عهده می‌گیرد. لذا کانون صنفی معلمان اردبیل، به عنوان دبیر خانه تعیین شد. در این جلسه، ابتدا هر یک از تشکل‌های صنفی گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه دادند سپس کمیته‌های زیر تشکیل گردید


1- کمیته بیانیه

2- کمیته پیگیری حقوقی امور متهمین و بازداشت شدگان فعالا‌ن صنفی

3- کمیته مبارزه با طبقاتی شدن مدارس و دانش آموزان بحث و بررسی در کمیته‌ها تا نیمه‌های شب ادامه دارد . شرکت در گرد همایی تشکل‌های صنفی داوطلبانه و بدون دستمزد می‌باشد. یکی از ابتکارات این همایش تشکیل کمیته ی طبقاتی شدن مدارس بود که انگیزه و فعالیت دانش آموزان و معلمان را در یادگیری و آموزش کاهش داده است.بخش هایی از گزارش کمیته ی

مبارزه با طبقاتی شدن مدارس در همایش اردبیل  


با توجه به محدودیت‌های ناشی از کمبود یا نبود تجهیزات کافی و جمعیت فزاینده دانش آموزان در سراسر کشور، موجودیت طبقه بندی شدن مدارس مانند: تیز هوشان، فرزانگان، مدارس غیر دولتی و شاهد در کنار مدارس دولتی تعریف و تبیین گردد. البته در صورتی که یک سری شرایط واقتضائاتی از دولت فراهم شود، در غیر این صورت به دلا‌یلی چون نا برابری آموزشی ناشی از طبقاتی شدن مدارس نه تنها موجودیت مدارس غیر دولتی را همچون گذشته و حاضر در ابهام فرو می‌برد، بلکه تبعات آن به مدارس دولتی نیز سرایت کرده، علا‌وه بر هرز رفتن نیرو‌های انسانی و سرمایه‌های مادی و معنوی، به مرگ اصل سی ام قانون اساسی می‌انجامد.


کمیته طبقاتی شدن مدارس، پس از بحث و گفتگو پیشنهادهای زیر را ارئه داد.

1- جلو گیری از ورود نهاد‌های غیر آموزشی در مدارس

2- تجدید نظر در قوانین مدارس غیر دولتی

3- نظارت، بازرسی و ارزشیابی مستمر و اداری مدارس

4- اولویت دادن به عمومی‌کردن علم و پرهیز از نخبه گرایی تبلیغاتی

5- استاندارد کردن مدارس غیر انتفاعی

6- مرتفع کردن مشکلا‌ت معیشتی معلمان تا انگیزه آن‌ها در مدارس دولتی از بین نرود.

 

همچنین کمیته پیگیری حقوقی از متهمان صنفی، پیشنهاد کرد، دبیرخانه، با همکاری تشکل‌های صنفی با نهاد‌های مربوطه به گفتگو پردازدو در صورت عدم حصول نتیجه، از تشکل‌های صنفی دعوت شود که اقدامات لا‌زم را انجام دهند.

در پایان بیانیه زیر صادر گردید:بیانیه ی پایانی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

23 و 24 شهریور ماه 84 در نشست اردبیل


به نام خداوند جان وخرد


حسرت نبرم به از خواب آن مرداب کارام درون شب خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر، خوابش آشفته استفرهنگیان آگاه و اندیشمند

همانگونه که می‌دانید حرکت صنفی ما یک حرکت عدالت طلبانه و مستمر است و دست یابی به حقوق صنفی ایجاب می‌کند که با عزمی‌جزم به آینده‌ای روشن بنگریم و از ناهمواری راه وسختی و مرارت‌های حرکت و بی مهری برخی مسئولا‌ن خسته نشویم، اگر چه در بخش موثر حاکمیت اراده‌ای راسخ برای رفع تبعیض و تحقق عدالت نسبی مبرهن نیست اما حق گرفتنی است و نمایندگان شما در تشکل‌ها با جدیت وافر پیگیر خواسته‌ها هستند.


یاران همراه،

اگر چنانچه تشکل‌ها در برهه ای از حیات خود سکوت کرده‌اند، این امر ناشی از رعب ایجاد شده نبوده است بلکه حاصل درک درست و معقول آنها از شرایط ویژه ی مملکتی، جهانی و حفظ منافع ملی بوده است که البته این درک باید متقابل باشد. بی تردید تنها راه رسیدن به خواسته‌های بر حق خویش، وحدت، همدلی، هم اندیشی و حضور گسترده در فراخوان‌های صنفی - فرهنگی است.


فرهنگیان ارجمند،

نمایندگان شما در تشکل‌های صنفی در تاریخ 23 و 24 شهریور ماه 1384 در اردبیل گرد هم آمدند و اهم خواسته‌های شما را پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلا‌م می‌دارند:


1 - رفع تبعیض فاحش موجود بین فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت در مجموع دریافت‌ها و تسهیلا‌ت و تحقق عدالت و بر قراری برابری و مساوات .


2 - تغییر نگرش منفی مسئولا‌ن به آموزش و پرورش و احیای شخصیت معلمان و انتخاب وزیری شایسته و توانمند برای این وزاتخانه .


3- صدور پروانه فعالیت برای تشکل‌های بلا‌تکلیف در اسرع وقت، بر اساس ماده 12 از فصل دوم قانون احزاب و تشکل‌ها توسط وزارت کشور و کمیسیون ماده 10


4- مختومه کردن پرونده و تبرئه فعالا‌ن صنفی به وسیله دستگاههای قضایی و امنیتی و پرهیز از پرونده سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی


5- حمایت قضایی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از فعالا‌ن صنفی، فرهنگی، بر اساس مصوبه قضایی کارکنان دولت در سال 1376


6- تقلیل روزهای تدریس آموزگاران و توجه ویژه به مقطع ابتدایی، حل مشکلا‌ت ویژه مشاوران، دفترداران و نیروهای خدماتی .


7 - فراهم آوردن امکانات لا‌زم و در حد استاندارد، در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی در مدارس دولتی .لذا برای نیل به اهداف و تحقق خواسته‌ها در روز چهارشنبه 13 مهر ماه 84، مصادف با روز جهانی معلم، از ساعت 5/8 تا 5/11 صبح در مراکز استانها در سازمان آموزش و پرورش و در شهرستانها در نواحی و مناطق گرد هم می‌آییم تا ضمن بزرگداشت مقام معلم و تکرار چندین باره خواسته‌های بر حق و پافشاری بر تحقق آن‌ها ، بتوانیم توجه دولت جدید را که پیوسته شعار عدالت محوری و مهر ورزی، سرداده است جلب نماییم .


در پایان امیدواریم که دولت جدید در اسرع وقت به خواسته‌های بر حق فرهنگیان، پاسخ مثبت داده به وعده‌های داده شده جامه عمل بپوشاند در غیر این صورت تشکل‌های صنفی در نشست فوق العاده خود، تصمیمات جدی تری را اتخاذ خواهند کرد .


خدایا عدالت خواهان را غیرت و استواری عطا فرما
باسپاس - تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران - ) کانون صنفی معلمان لا‌هیجان - کانون صنفی معلمان کرمانشاه - کانون صنفی معلمان همدان - انجمن صنفی فرهنگیان خراسان - کانون صنفی فرهنگیان اصفهان - کانون فرهنگیان یزد - کانون فرهنگیان شیراز - کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین - مجمع صنفی فرهنگیان ایلا‌م - کانون صنفی معلمان نکا - کانون معلمان شهر ری - کانون صنفی فرهنگیان کاشان - کانون صنفی فرهنگیان کوچصفهان - کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان - کانون صنفی فرهنگیان گیلا‌ن ( رشت - ) کانون صنفی معلمان مازندران - کانون صنفی معلمان ارومیه - اتحادیه صنفی فرهنگیان اهواز - کانون صنفی معلمان استان مرکزی - کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی - کانون صنفی معلمان اردبیل - جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه - انجمن صنفی معلمان استان کردستان - هیات موسس انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر - کانون صنفی معلمان قایم شهر - سازمان صنفی معلمان آذربایجان شرقی - کانون صنفی فرهنگیان شهرستان شوشتر - کانون صنفی معلمان کرمان - کانون صنفی معلمان چهار محال بختیاری

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد