X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سه‌شنبه 1 دی 1394

10  سال پیش در چنین روزی ...

یکم دی ماه 84

تاریخچه ی تشکل‌ها ی صنفی ایران 

بیانه بیست ویکم اول و دوم دیماه 84 - تهران 

باشگاه فرهنگیان 

هرساله در آستانه تصویب بودجه سالا‌نه در مجلس شورای اسلا‌می‌معلمان دغدغه و نگرانی دارند که سالا‌نه تبعیض از حقوق آن‌ها برطرف شود  . یکی از مشکلا‌ت بودجه نویسی کشور ما این است که عملیاتی نیست یعنی بر اساس واقعیت‌ها نوشته نمی‌شود به همین علت است  که هرساله باکسری بودجه مواجه هستیم. کارکنان آموزش و پرورش به دلا‌یلی همیشه مورد کم لطفی برخی مسئولا‌ن قرار می‌گیرند و حقوق آن‌ها متناسب با نرخ بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.

بطورمثال 8.5 درصد سال 86 به حقوق کارکنان دولت اضافه می‌شود درصورتی که بانک مرکزی تورم را %15 علا‌م کرده است. یکی از مشکلا‌ت بوجه فرهنگیان این است که آن رادر بودجه خدماتی یا جاری قرار می‌دهند چون در بودجه دو ردیف هزینه‌های جاری و عمرانی داریم بطور مثال تولید کنندگان وکارخانه ها... بودجه ی عمرانی دارند در ملا‌قاتی که تشکل‌های صنفی با آقای کروبی رییس مجلس ششم داشتند یکی از نمایند گان که رییس کمیسیون بودجه بود وچندین دوره نماینده مجلس شورای اسلا‌می‌بودند وهم اکنون عضو شورای مصلحت نظام هستند، درآن جلسه گفتند: ”یکی از مشکلا‌ت عمده بودجه ی آموزش و پرورش این است که بودجه آن عمرانی نیست، چون بودجه عمرانی هر سال درردیف عمرانی ثابت است ولی خدماتی این گونه نیست ایشان می‌گفتند اگر بودجه ی آموزش و پرورش در ردیف عمرانی قرارگیرد تحولی درحقوق ودست مزد آن‌ها انجام می‌گیرد.“متاسفانه دیدگاه برخی از مسئولا‌ن آموزش و پرورش این است که این نهاد را غیر تولیدی می‌دانند درصورتی که آموزش و پرورش مرکز تولید فکر واندیشه وتربیت نیروی انسانی است ویکی از عوامل توسعه ی کشور‌ها محسوب می‌گردد. درجلسه یکم و دوم دی ماه در 84 در سالن باشگاه فرهنگیان از وزیر آموزش و پرورش - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وچندین نماینده ی مجلس که دست اندرکار کمیسیون بودند از حدود یک ماه قبل به صورت کتبی دعوت  شده بودامّا متأ سفانه کارشناسان خود را به جلسه فرستادند! تشکل‌های صنفی با مدارک و مستندات از بی توجهی برخی از مسئولا‌ن از بودجه آموزش و پرورش سئوال می‌کردند که آنها مشکل جمعیت زیاد کارکنان آموزش و پرورش را مطرح می‌کردند کارشناس برنامه بودجه در پاسخ یکی از تشکل‌های صنفی گفت: ” مسئله کمبود حقوق معلمان در تمام کشورها وجود دارد ” از طرف یکی از تشکل‌های صنفی جدولی را که مقایسه حقوق معلمان با کارکنان صنعتی در کشورهای اروپائی را مشخص می‌کرد روی میز ایشان گذاشتند، در این جدول که از طرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلا‌می‌تهیه شده بود و چند سال پیش توسط یکی از فعالا‌ن صنفی از یکی از نمایندگان گرفته شده بود میانگین حقوق معلمان در مقاطع ابتدائی - راهنمائی - دبیرستان از میانگین حقوق کارکنان صنعتی بیشتر بود که حدود 10 کشور صنعتی مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن و... را نشان می‌داد . 

در ملا‌قاتی که با دبیرکل کانون صنفی معلمان با یکی از کارشناسان وزارت خانه در دوره وزارت گذشته داشتیم ایشان گفتند: ” بعد از چندین سال که به عنوان کارشناس در وزارت خانه کار می‌کنم پیشنهاد می‌کنم آموزش و پرورش تطبیقی ایران را با سایر کشور‌های جهان مقایسه کنید.“ همچنین می‌گفتند: ” در آلمان بالا‌ترین حقوق را معلمان و قضات دریافت می‌کنند که در حدود 5000 یورو می‌باشد.“

مسأله دیگری که تشکل‌های صنفی مطرح می‌کردند مشگل کسری بودجه بود که هر ساله آموزش و پرورش با این مسئله مواجه است به عنوان مثال در بودجه سال 85 حدود نهصد میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد.

جلسه تا ساعت حدود 12 ادامه داشت و بدون نتیجه عملی پایان یافت، قرار شد که جلسه دیگری در دوازدهم دی ماه 84 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور رئیس سازمان برگزار گردد تا سوالا‌ت و ابهامات معلمان در مورد بودجه سال 85 به طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. در همین جا لا‌زم است که از تشکل‌ها ی صنفی تشکر کرد چرا که با حضور خود د راین جلسه و با سوالا‌ت مستند، کارشناسان را به تعجب وا داشتند و نیز از همکارا ن تقاضا داریم زحمات این همکاران را قدر بدانند و آنها را در مشکلا‌ت و تهدید‌ها مورد حمایت قرار دهند تا تشویق شوند ودر جهت احقاق حقوق فرهنگیان بیشتر از پیش فعالیت کنند در پایا ن بیانیه زیر صادر شد 

به نام خداوند جان و خرد

گزارش نشست مشترک تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور با مسئولا‌ن


 یکم و دوم دی ماه 84

در آستانه ی تدوین و تصویب بودجه ی  سال 85 و با هدف اثر گذاری در بودجه، بار دیگر به نمایندگی از فرهنگیان سراسر کشور در تهران جمع شدیم تا با مسئولا‌ن دستگاه‌های مؤثر در امر بودجه دیدار و گفت و گو داشته باشیم .

امید زیادی داشتیم که با توجه به دعوت‌های صورت گرفته، مدعوین محترم حضور در جمع نمایندگان معلمان را که عموما فرسنگ‌ها راه را طی کرده بودند و شب یلدای خود را به نیت شنیدن سخنان و برنامه‌های مسئولا‌ن محترم دور از خانواده و در راه سپری کرده بودند مغتنم می‌شمردند که متأسفانه علیرغم وعده‌ها و ادعاها این امر اتفاق نیفتاد و مسئولا‌ن اصلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حضور در جلسه امتناع نمودند  با این وصف ضمن گلا‌یه از افراد مذکور حضور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلا‌می‌و نمایندگان محترم نیشابور، یزد و چهارمحال و بختیاری، همچنین مدیر کل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اداری و استخدامی‌آموزش و پرورش همچنین کارشناس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را قدر دانسته و گفته‌های آن‌ها را که عموما از تحول مثبت در بودجه سال 85 حکایت داشت به فال نیک می‌گیریم .

بر این اساس و با توجه به این که مقرر گردیده است تا در انتهای نیمه اول دی ماه (حدود 12 الی 14 دی) نشست مجددی در تهران و با حضور مسئولا‌ن اصلی مدیریت و برنامه ریزی از جمله شخص آقای فرهاد رهبر و معاونان محترم ایشان در سازمان مدیریت صورت گیرد .

ضمن تأکید مجدد بر خواسته‌های بیانیه ی اردبیل از همکاران عزیز و مسئولا‌ن سازمان مدیریت می‌خواهیم که ضمن درک حساسیت جلسه مذکور به تصمیماتی که در این جلسه اتخاد خواهد شد توجه ویژه‌ای داشته باشند .

امید است که محصول این تعامل مشترک تحقق وعده هایی باشد که ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس و وزیر محترم آموزش و پرورش در دوره انتخاب خود مطرح نمودند 

در خاتمه ضمن مثبت قلمداد کردن اقدام دادستانی انقلا‌ب در رابطه با تبرئه یکی از همکاران صنفی تهران از تمامی‌اتهامات مطروحه از مسئولا‌ن محترم قضائی به ویژه جناب آقای هاشمی شاهرودی تقاضا داریم که سریعا نسبت به رفع مشگلا‌ت فعالا‌ن صنفی معلمان که به مراتب اتهاماتشان سبک‌تر از ایشان بوده است اقدام نمایند .


در ضمن از حضور نماینده ی سازمان بازرسی کل کشور قدردانی می‌کنیم. .


منتظر اطلا‌عیه بعدی تشکل‌های صنفی فرهنگیان باشید . توان تشکل‌های صنفی به اجابت شما فرهنگیان بستگی دارد . با عضویت در تشکل‌های صنفی معلمان از حقوق خود و صنف خود دفاع کنید .


1- کانون صنفی معلمان ایران (تهران)2- کانون صنفی معلمان اردبیل3- کانون صنفی معلمان یزد4- کانون صنفی معلمان اصفهان5- کانون صنفی معلمان گیلا‌ن (رشت)6- کانون صنفی معلمان شیراز7- کانون صنفی معلمان همدان8- کانون صنفی معلمان کرمانشاه9- کانون صنفی معلمان استان قزوین1- کانون صنفی معلمان استان زنجان11- مجمع صنفی معلمان ایلا‌م12- انجمن صنفی معلمان استان کردستان13- اتحادیه صنفی فرهنگیان اهواز14- کانون صنفی معلمان ارومیه15- کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی16- کانون صنفی معلمان قائم شهر


17- کانون صنفی معلمان مازندران (ساری)18- سازمان صنفی معلمان آذربایجان شرقی19- کانون صنفی معلمان شوشتر20- انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر21- کانون صنفی معلمان شهر ضا22- کانون صنفی معلمان استان مرکزی23- کانون صنفی معلمان شهر ری24- کانون صنفی معلمان اسلا‌مشهر


25- کانون صنفی معلمان کهکیلویه و بویر احمد26- کانون صنفی معلمان خراسان27- کانون صنفی معلمان ملا‌یر28- کانون صنفی معلمان استان قم29- کانون صنفی معلمان دماوند30- کانون صنفی معلمان بروجرد31- کانون صنفی معلمان تالش


32- کانون صنفی معلمان کوچصفهان33- کانون صنفی معلمان لا‌هیجان34- کانون صنفی معلمان آستانه اشرفیه35- کانون صنفی معلمان نکاء36- کانون صنفی معلمان چهارمحال بختیاری37- کانون صنفی معلمان نماینده کانون‌ها در سیستان و  بلوچستان 


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد